Trích lập dự phòng

Trích lập dự phòng (provision) là việc dành ra một phần lợi nhuận hoặc doanh thu để tính toán các khoản chi phí dự phòng trong tương lai. Thông thường, các tổ chức, doanh nghiệp, và ngân hàng đều thực hiện việc trích lập dự phòng nhằm đảm bảo rằng họ có đủ tiền để trả các khoản nợ trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc các rủi ro khác. Trích lập dự phòng thường được tính toán dựa trên những rủi ro tiềm ẩn như khách hàng không trả nợ, thiếu hụt lượng tiền gửi, thất thoát hàng hóa, hoặc các rủi ro khác liên quan đến hoạt động kinh doanh.

(*) Lưu ý: Nội dung được tổng hợp từ nhiều nguồn tin cậy, có giá trị tham khảo cho người tra cứu. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro do sử dụng nội dung này.