Ngành bất động sản khu công nghiệp - Duy trì sức hút

Nguồn báo cáo: VNDS
Doanh nghiệp liên quan:
Ngày phát hành: 09/02/2022

Theo báo cáo ngành bất động sản khu công nghiệp của VNDirect, thị trường này sẽ tiếp tục là điểm sáng trong năm 2022. Giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 dự báo tăng 20-30% so với năm trước, là một trong 4 xu hướng định hình thị trường bất động sản khu công nghiệp.