AMS: Báo cáo cập nhật - Khuyến nghị Mua

Nguồn báo cáo: MAS
Doanh nghiệp liên quan: AMS
Ngày phát hành: 26/02/2021
Chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu AMS với mức giá mục tiêu đạt 15,500 đồng/cổ phiếu, được xác định dựa trên P/E mục tiêu 7.5x (tương ứng với mức P/E bình quân của các doanh nghiệp cùng ngành) và EPS 2021 dự phóng đạt 2,079 đồng/cổ phiếu.