GDT : Khuyến nghị duy trì OUTPERFORM với giá mục tiêu 71,800 đồng/cp

Nguồn báo cáo: BVS
Doanh nghiệp liên quan: GDT
Ngày phát hành: 06/01/2022

Chúng tôi duy trì khuyến nghị Outperform và giữ nguyên giá mục tiêu 1 năm theo Phương pháp Chiết khấu dòng cổ tức đối với GDT ở mức 71,800 đồng/cp (Upside: 23.7%).