Báo cáo cập nhật PPC - MUA

Nguồn báo cáo: PHS
Doanh nghiệp liên quan: PPC
Ngày phát hành: 08/04/2020

Chúng tôi sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền FCF (giống với kỳ báo cáo trước) cùng với EV/EBITDA và P/E mục tiêu lần lượt là 6.6x và 7.5x, chúng tôi cho rằng mức giá hợp lý đối với cổ phiếu PPC là 28,300 VNĐ/CP, khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu PPC, mức tăng trưởng là 27.5%