Báo cáo ngành Chứng khoán: Trở về mặt đất

Nguồn báo cáo: YSVN
Doanh nghiệp liên quan: VND-SSI-FTS-SHS-VCI-VIX-ORS-TCI-TVB-APS
Ngày phát hành: 09/07/2022

Định giá của các công ty chứng khoán giảm mạnh dưới tác động chung của thị trường giá xuống (bear market). Chỉ số của 4 công ty chứng khoán (CTCK) thuộc danh sách khuyến nghị của chúng tôi đã giảm đến 59% so với mức đỉnh tháng 11/2021, giảm sâu hơn 39 điểm % (ppt) so với chỉ số VN-Index. Khuyến nghị Giảm tỷ trọng của chúng tôi hồi tháng 7/2021 – được đưa ra dựa trên quan điểm cho rằng thị trường không thể tăng mãi – nhưng cuối cùng thì quan điểm này cũng đúng. Nhưng phải thừa nhận rằng, thời điểm chúng tôi phát hành báo cáo là quá sớm và thị trường vẫn tiếp tục tăng vào thời điểm đó. Vì thế, các cổ phiếu vẫn tăng thêm 54% và đạt đến đỉnh cao của mọi thời đại.