Tổng quan thị trường: Tháng 05/2023

Nguồn báo cáo: ACBS
Doanh nghiệp liên quan:
Ngày phát hành: 11/06/2023
Nhìn chung, tâm lý nhà đầu tư vẫn khá tích cực với 305 mã tăng và 96 mã giảm. Ngoài ra, thanh khoản thị trường cải thiện mặc dù khối ngoại tiếp tục bán ròng. Do đó, cùng với các chính sách hỗ trợ tích cực trong nước, đà tăng của thị trường dự kiến sẽ tiếp tục với ngưỡng kháng cự cần quan sát tại 1150 điểm.