Báo cáo cập nhật ACB - NẮM GIỮ

Nguồn báo cáo: MAS
Doanh nghiệp liên quan: ACB
Ngày phát hành: 09/07/2020

Chúng tôi hạ mức khuyến nghị Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB VN) xuống NẮM GIỮ (từ khuyến nghị MUA một năm trước), với mức giá mục tiêu là 25.200 đồng (tương đương lợi nhuận kỳ vọng là 6,3%). Mức giá mục tiêu này tương ứng mức định giá P/B là 1,5x, giảm so với mức P/B định giá một năm trước là 1,8x. Mức định giá này đã chiết khấu các rủi ro liên quan đến hoạt động kinh doanh ngân hàng dưới tác động nặng nề từ dịch COVID-19, bao gồm tăng trưởng tín dụng chậm lại, giảm NIM, nợ xấu tiềm ẩn, tăng chi phí dự phòng, và yêu cầu gia tăng lớp vốn đệm đảm bảo tiêu chuẩn an toàn vốn. Cụ thể, mức ROE sau khi điều chỉnh các rủi ro vừa đề cập sẽ giảm xuống còn 20% vào năm 2020, giảm 4.2 điểm % so với năm 2019.