SHB: Khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG với giá mục tiêu 35,000 đồng/cp

Nguồn báo cáo: MAS
Doanh nghiệp liên quan: SHB
Ngày phát hành: 15/10/2021
 Trong 9T 2021, SHB công bố kết quả kinh doanh với nhiều chỉ tiêu tài chính tăng trưởng bứt phá; trong đó, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 5,055 tỷ đồng (+93.9% yoy) – hoàn thành 86% kế hoạch cả năm. Tổng tài sản cũng tăng 12.5% đạt mức 464 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) của ngân hàng trong 9T 2021 đã dưới 30%, mức tối ưu, giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2020 (40.4%) và cả năm 2020 (35.2%).