MSH: Báo cáo cập nhật - Khuyến nghị Mua

Nguồn báo cáo: PHS
Doanh nghiệp liên quan: MSH
Ngày phát hành: 01/03/2021
Bằng phương pháp định giá DCF và EV/EBITDA, mức giá hợp lý cho cổ phiếu MSH khoảng 56,300 đồng/cổ phiếu (+17% so với giá hiện tại). Từ đó đưa ra khuyến nghị MUA cổ phiếu này.