Báo cáo vĩ mô tháng 08/2021

Nguồn báo cáo: BVS
Doanh nghiệp liên quan:
Ngày phát hành: 09/09/2021
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trong 8M2021 đạt mức 3.04 triệu tỷ đồng, giảm 5.38% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ luỹ kế ghi nhận tăng trưởng âm, kể từ sau khi hồi phục trở lại vào tháng 8/2020. Tính riêng trong tháng 8, tổng mức bán lẻ hàng hoá đã tụt xuống mức thấp nhất trong 6 năm trở lại đây.