GMD : Báo cáo cập nhật - Khuyến nghị [Mua +26.9%]

Nguồn báo cáo: EVS.,JSC
Doanh nghiệp liên quan: GMD
Ngày phát hành: 15/01/2019
Giá mục tiêu: GMD được xác định giá hợp lý ở mức 33,000 đồng/cổ phiếu. Chúng tôi khuyến nghị MUA cho cổ phiếu GMD.