Báo cáo cập nhật vĩ mô T7/2021

Nguồn báo cáo: ACBS
Doanh nghiệp liên quan:
Ngày phát hành: 06/08/2021

Mặc dù chỉ số CPI T7/2021 không tăng nhiều, nhưng dấu hiệu lạm phát vẫn còn khi việc vận chuyển và phân phối hàng hóa bị gián đoạn do giãn cách xã hội nghiêm ngặt ở 19 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam (trong đó bao gồm nhiều tỉnh thành phố cung cấp lượng lớn lương thực, thực phẩm cho Việt Nam) có thể gây áp lực tăng lên CPI trong những tháng tới, tuy nhiên, ACBS kỳ vọng CPI vẫn nằm trong mục tiêu 4% của Chính phủ khi mà chính phủ đang cố gắng hết sức để kiềm chế lạm phát nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế ổn định sau dịch COVID-19.