Báo cáo ngành ngân hàng: Chúng tôi thấy “cơ trong nguy”

Nguồn báo cáo: VNDS
Doanh nghiệp liên quan:
Ngày phát hành: 04/01/2023
Trước bối cảnh thị trường BĐS tiếp tục trầm lắng trong năm 2023, các ngân hàng sẽ ưu tiên cân bằng chất lượng tài sản và tăng trưởng lợi nhuận. VNDS kỳ vọng tăng trưởng LN của ngành sẽ chậm lại và đạt 10-11% svck trong năm 2023-24 (từ mức 32% svck năm 2022). Tuy vậy, rủi ro đã được phản ánh đáng kể vào định giá của toàn ngành.