TDC : Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 34,600 đồng/cp

Nguồn báo cáo: VIETINBANK SECURITIES
Doanh nghiệp liên quan: TDC
Ngày phát hành: 04/01/2022

KHUYẾN NGHỊ - MUA VÀO CTS khuyến nghị mua vào đối với cổ phiếu TDC: Diễn biến ngắn hạn ghi nhận tín hiệu mua vào tích cực tiệm cận vùng quá bán; quá trình điều chỉnh và tích lũy sắp kết thúc, chuyển tiếp sang diễn biến tăng giá mới tiến tới quay trở lại vùng giá cao nhất 52 tuần tại 34,600 đồng/cp; xu hướng tăng giá trung và dài hạn duy trì ổn định và tích cực.