TDC : Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 34,900 đồng/cp

Nguồn báo cáo: MAS
Doanh nghiệp liên quan: TDC
Ngày phát hành: 31/12/2021

Với mức giá đầu tư thấp, MIRAE kỳ vọng thị giá của TDC sẽ hướng đến mức 3 lần giá trị sổ sách, tương ứng với giá mục tiêu là 34,900 đồng/cp, tăng 16.2% so với giá mục tiêu trước đó. So với giá đóng cửa ngày 30.12.2021, mức giá này cao hơn 26.4% do đó MIRAE khuyến nghị Mua với TDC.