CVT : Báo cáo cập nhật - Khuyến nghị Mua

Nguồn báo cáo: PHS
Doanh nghiệp liên quan: CVT
Ngày phát hành: 29/10/2019

Bằng phương pháp định giá chiết khấu dòng tiền và định giá so sánh PE, với giả định thận trọng, chúng tôi xác định mức giá hợp lý cho CVT nằm ở mức 25,668 VND/cổ phiếu, tương đương PE Forward bằng 5.62x, ứng với mức upside 12.08%, từ đó có khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu này.