NLG : Báo cáo cập nhật - Khuyến nghị Mua

Nguồn báo cáo: VNDS
Doanh nghiệp liên quan: NLG
Ngày phát hành: 07/05/2019
Chúng tôi giữ KN MUA cho NLG với giá mục tiêu theo phương pháp RNAV là 35.500 đồng/cp. Doanh số ký bán của dự án Akari và Waterpoint có ảnh hưởng quan trọng đến giá cổ phiếu vì chiếm tỷ trọng lớn trong định giá RNAV của chúng tôi. Rủi ro giảm giá chính đối với khuyến nghị của chúng tôi bao gồm: 1) lãi suất vay mua nhà tăng mạnh hạn chế sức mua của khách hàng đối với phân khúc căn hộ tầm trung; 2) thay đổi bất ngờ trong quy trình phê duyệt giấy phép dự án khiến tiến độ dự án bị trì hoãn.