Báo cáo cập nhật BID - Khuyến nghị Giữ

Nguồn báo cáo: PHS
Doanh nghiệp liên quan: BID
Ngày phát hành: 23/10/2019

Bằng phương pháp định giá P/B với mức P/B trung bình 2 năm là 1.98x, chúng tôi xác định giá trị hợp lý của BID là 37,800 VNĐ/CP. Từ đó đưa ra khuyến nghị : GIỮ đối với cổ phiếu BID