AST: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 85,700 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VNDS
Doanh nghiệp liên quan: AST
Ngày phát hành: 14/11/2022
AST ghi nhận lợi nhuận (LN) ròng 13 tỷ trong Q3/22 sv lỗ ròng 40 tỷ Q3/21. LN ròng 9T22 đạt 5 tỷ, hoàn thành 18,3% dự phóng 2022 của chúng tôi. Chúng tôi kỳ vọng LN ròng đạt 30 tỷ trong năm 2022 từ mức lỗ ròng 118 tỷ của 2021, và có thể tăng 7,9 lần svck trong năm 2023 đạt 266 tỷ đồng. Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 85.700 đồng/cp.