Sản lượng thép xây dựng tháng 12 của Tập đoàn Hòa Phát: Tiếp tục tăng trưởng mạnh thị trường phía Nam

Nguồn báo cáo: MSI
Doanh nghiệp liên quan: HPG
Ngày phát hành: 06/01/2020

Sản lượng tiêu thụ thép xây dựng tháng 12/2019 của Hòa Phát đạt 285,000 tấn, lũy kế cả năm 2019 đạt 2.77 triệu tấn.