Báo cáo cập nhật LCG - THEO DÕI

Nguồn báo cáo: FTPS
Doanh nghiệp liên quan: LCG
Ngày phát hành: 10/06/2020

Dựa trên phương pháp định giá so sánh P/B, chúng tôi xác định mức P/B trung bình của một số doanh nghiệp so sánh là 0,57x, tương ứng vơi giá mục tiêu của LCG là 8.750 đồng/cp (+10,48% so với giá đóng cửa ngày 05/06/2020). Tuy nhiên, do quỹ đất kinh doanh của LCG không còn nhiều nên mảng kinh doanh BĐS sẽ giảm mạnh trong năm 2020, ngoài ra các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông dự kiến sẽ bị chậm tiến độ và phải chuyển sang năm 2021, nên chúng tôi đưa ra khuyến nghị THEO DÕI đối với cổ phiếu LCG ở thời điểm hiện tại. Nhà đầu tư có thể xem xét MUA vào ở mức giá 7.000 đồng/cp (thấp hơn 25% so với giá mục tiêu).