LCG: Khuyến nghị với giá mục tiêu 14,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MAS
Doanh nghiệp liên quan: LCG
Ngày phát hành: 03/04/2023
LCG có diễn biến đi ngang sau nhịp tăng mạnh. Do là một trong các cổ phiếu có mức tăng mạnh nhất thị trường từ 16/11/2022 đến nay nên áp lực chốt lãi ngắn hạn lớn. Nếu vượt kháng cự 13.300 thành công, LCG có thể hương đến vùng 13.800 – 14.000đ/cp.