Ngành Thủy sản: Duy trì đà tăng trưởng tích cực nhưng việc định giá lại là một thách thức

Nguồn báo cáo: SSI
Doanh nghiệp liên quan: VHC-ANV-MPC
Ngày phát hành: 30/12/2021

Năm 2021, ngành thủy sản tăng 54.3% so với đầu năm, cao hơn so với chỉ số VNIndex +20.5% so với đầu năm. Các doanh nghiệp có hiệu quả tốt nhất gồm IDI (+98%), FMC (+58%), VHC (+56%), MPC (+53%), ANV (+41%) và CMX (+22%).