C4G : Khuyến nghị với giá mục tiêu 16000/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VIETINBANK SECURITIES
Doanh nghiệp liên quan: C4G
Ngày phát hành: 19/05/2022

Diễn biến giao dịch cổ phiếu C4G trong phiên giao dịch 19/05/2022 cho thấy khả năng cao tạo đáy dài hạn trong vùng 11.600 – 12.000 đồng trong bối cảnh cả chỉ báo Stochastic và MACD cùng đồng thuận ghi nhận tín hiệu mua vào tích cực trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, chỉ báo định hướng cũng cho thấy kịch bản tích lũy và điều chỉnh của cổ phiếu C4G kéo dài từ 15/03/2022 có khả năng cao chuẩn bị kết thúc, tiến tới bước vào nhịp tăng giá mới. Ngoài ra, xu hướng tăng giá trung hạn của cổ phiếu C4G cần nhiều nỗ lực hơn để trở nên tích cực trở lại trong khi xu hướng tăng giá dài hạn duy trì ổn định và khả quan.