C4G: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 16,200 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VNDS
Doanh nghiệp liên quan: C4G
Ngày phát hành: 28/02/2023
Doanh thu (DT) và lợi nhuận (LN) ròng Q4/22 tăng lần lượt 79,5% và 485,2% svck. LN ròng lũy kế 2022 tăng 173,2% svck, đạt 101,2% dự phóng cả năm của chúng tôi. VNDS ước tính DN sẽ tiếp tục ghi nhận 3.593-4.222 tỷ đồng doanh thu trong 2023-2024 chủ yếu đóng góp từ mảng xây lắp, với các dự án thuộc cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 1&2. Khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 16.200 đồng/cổ phiếu.