Ngành Thực phẩm Đồ uống: Mức tăng trưởng phân hóa theo từng nhóm ngành

Nguồn báo cáo: PHS
Doanh nghiệp liên quan: MCH-MML-VCM-VNM-KDC-SAB
Ngày phát hành: 06/01/2022

Chi tiêu cho thực phẩm và đồ uống chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu chi tiêu hàng tháng của người tiêu dùng (khoảng 35% tổng chi tiêu dùng). Theo ước tính sẽ có khoảng 17 triệu hộ gia đình trung lưu ở Việt Nam vào năm 2030. Việt Nam được kỳ vọng sẽ trở thành thị trường lớn thứ ba về số lượng người tiêu dùng và lớn thứ năm về tổng chi tiêu ở Đông Nam Á vào năm 2030.