Bản tin thị trường tiền tệ, trái phiếu tuần: Tuần 05/06/2023 – 09/06/2023

Nguồn báo cáo: SSI
Doanh nghiệp liên quan:
Ngày phát hành: 12/06/2023
Thanh khoản trên hệ thống ngân hàng tiếp tục ổn định và hoạt động trên kênh thị trường mở trầm lắng. Cụ thể, mặc dù NHNN chào thầu đều đặn trên kênh mua kỳ hạn ở hai kỳ hạn 7 ngày và 28 ngày, mỗi kỳ hạn 50.000 tỷ đồng, đều với lãi suất 4,5%, tuy nhiên không có khối lượng trúng thầu. Khối lượng tín phiếu 91 ngày đáo hạn giảm xuống chỉ còn 16,9 nghìn tỷ đồng. Kết tuần, NHNN đã bơm ròng 15,5 nghìn tỷ đồng, trong đó khối lượng lưu hành trên kênh tín phiếu giảm về mức 0, trên kênh cầm cố cũng giảm mạnh xuống chỉ còn 294 tỷ đồng. Thanh khoản dồi dào khiến mặt bằng lãi suất liên ngân hàng tiếp tục xu hướng giảm, về mức 2.8% cho kỳ hạn qua đêm và 3,0 % - 4,0% cho kỳ hạn dưới 1 tháng – giảm 60 – 120 điểm cơ bản so với tuần trước đó.