DGW: Hưởng lợi từ thiếu hụt nguồn cung

Nguồn báo cáo: YSVN
Doanh nghiệp liên quan: DGW
Ngày phát hành: 14/06/2021
Nền kinh tế hồi phục kéo theo các hoạt động sản xuất quay trở lại cho nên nhu cầu nguyên liệu tăng mạnh và đẩy giá nguyên liệu tăng cao. Chỉ số giá cước vận tại biển hàng khô Baltic đã tăng mạnh hơn 17% trong tuần qua và đã xác lập xu hướng TĂNG ngắn hạn, điều này cũng có thể gián tiếp thúc đẩy nhu cầu dầu tăng trong giai đoạn tới.