HPG : Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 56,700 đồng/ cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MSI
Doanh nghiệp liên quan: HPG
Ngày phát hành: 23/02/2022

KBSV khuyến nghị MUA cổ phiếu HPG với giá mục tiêu 56.700 VNĐ/CP KBSV dự phóng doanh thu năm 2022 của HPG đạt 182.700 tỷ đồng (+22.1% YoY), lợi nhuận sau thuế đạt 30.550 tỷ đồng (-11.5% YoY). Với kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ thép nhờ nhu cầu phục hồi, đẩy mạnh đầu tư công từ Chính phủ. KBSV khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 56.700 VNĐ/CP, upside 21.4%.