VRE: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 36,600 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MAS
Doanh nghiệp liên quan: VRE
Ngày phát hành: 24/03/2023
Chúng tôi vẫn đánh giá cao VRE về dài hạn nhờ vào thị phần dẫn đầu, quỹ đất lớn, thương hiệu lâu năm, và khả năng kết nối với hệ sinh thái của Vinhomes. Bên cạnh đó, thị trường cho thuê sàn thương mại của Việt Nam trong dài hạn còn nhiều triển vọng phát triển khi các yếu tố vĩ mô như thu nhập bình quân, tỷ lệ đô thị hóa, cơ cấu dân số … vẫn rất thuận lợi so với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Chúng tôi điều chỉnh tăng giá mục tiêu lên 36,600 đồng/CP (từ32,600 đồng/CP) do thịtrường cho thuê thương mại hồi phục tích cực hơn những giả định của chúng tôi trước đây.