FPT : Báo cáo cập nhật - Canh mua vùng 55

Nguồn báo cáo: AGRISECO
Doanh nghiệp liên quan: FPT
Ngày phát hành: 21/10/2019
Nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ FPT khi cổ phiếu này vẫn giữ được đà tăng và chưa có dấu hiệu vi phạm xu hướng dài hạn. Hạn chế mua đuổi mà nên chờ đợi các nhịp hiệu chỉnh ngắn hạn.