Báo cáo ngành Điện: Huy động nhiệt điện tích cực

Nguồn báo cáo: VNDS
Doanh nghiệp liên quan:
Ngày phát hành: 14/04/2023
Chúng tôi cho rằng điện khí và điện than nội địa sẽ được hưởng lợi trong 2023 trong bối cảnh thủy điện suy yếu. Chúng tôi cho rằng định hướng phát triển NLTT đang rõ ràng hơn, ưu tiên cơ chế DPPA, tuy nhiên, tiến độ thực hiện vẫn đang chậm trễ. Chúng tôi nhận thấy sự phục hồi của điện khí và những kỳ vọng về tương lại NLTT là chủ đề chính của ngành. Chúng tôi ưa thích POW và PC1.