AAA : Báo cáo cập nhật - Khuyến nghị Nắm giữ

Nguồn báo cáo: DNSE
Doanh nghiệp liên quan: AAA
Ngày phát hành: 25/06/2019
Kết hợp hai phương pháp với tỷ lệ 50:50, chúng tôi dự báo mức giá hợp lý của AAA trong thời gian tới sẽ vào khoảng 22,000 đồng/ cổ phiếu. Từ đó, chúng tôi đưa ra khuyến nghị NẮM GIỮ cho cổ phiếu này trong TRUNG HẠN.