BID: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 49,850 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: ABS
Doanh nghiệp liên quan: BID
Ngày phát hành: 13/04/2023
ABS dự phóng LNTT năm 2023 của BID đạt 26.994 tỷ đồng (+17,1% svck) với BVPS 2023F là 24.927 đ/cp dựa trên triển vọng tín dụng dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh với mục tiêu hướng tới phân khúc bán lẻ và việc thay đổi cách tính LDR giúp ngân hàng có thể cho vay thêm một lượng tiền lớn mà không cần phải gia tăng thêm nguồn vốn huy động. Giá mục tiêu là 49.850 đ/cp tương ứng P/B 2023F ở mức 2,0x lần. Với mức giá mục tiêu 49.850 đ/cp tiềm năng tăng giá +12,3%, ABS nâng xếp hạng của cổ phiếu BID từ TRUNG LẬP lên KHẢ QUAN.