Bản tin trái phiếu tuần từ 26.07 - 30.07.2021: Lượng phát hành TPDN sụt giảm mạnh trong tháng 7

Nguồn báo cáo: BVS
Doanh nghiệp liên quan:
Ngày phát hành: 05/08/2021
Thị trường TPCP sơ cấp: Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu TPCP tại 4 loại kỳ hạn: 7 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1,000 tỷ, 2,500 tỷ, 2,500 và 3,000 tỷ đồng, với tỷ lệ trúng thầu lần lượt là 25%; 30%; 100% và 100%. Thị trường TPCP thứ cấp: Trong tuần vừa qua, tổng GTGD Outright đạt 19,998 tỷ đồng, giảm 29.84% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 11,275 tỷ đồng (giảm 20.69%).