Ngành Hàng không: Vẫn là một năm khó khăn

Nguồn báo cáo: MAS
Doanh nghiệp liên quan: HVN-VJC
Ngày phát hành: 24/12/2020

Sự hồi phục đến từ các tuyến nội địa và vận tải hàng hóa - Các tuyến nội địa đã khôi phục hoàn toàn - Vận tải hàng hóa Triển vọng 2021: Vẫn là một năm khó khăn - Không còn dư địa hồi phục cho đến khi các tuyến quốc tế mở lại - Thị trường bị thu hẹp, cạnh tranh gay gắt hơn - Triển vọng hồi phục từ vaccine