Báo cáo triển vọng nhóm cổ phiếu xuất khẩu tôm quý IV/2020

Nguồn báo cáo: MAS
Doanh nghiệp liên quan:
Ngày phát hành: 07/11/2020

EVFTA là một yếu tố thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu tôm của Việt Nam, tuy nhiên nó chưa thể hiện tác động đáng kể lên kết quả 8 tháng đầu năm 2020 do thời gian hiệu lực quá ngắn (từ 1/8/2020) và ảnh hưởng của Covid-19 lên thị trường EU trong năm 2020. Tác động tích cực của nhân tố EVFTA sẽ thể hiện rõ ràng hơn trong số liệu quý IV và giai đoạn sau. FMC sẽ là nhà xuất khẩu tôm khai thác hiệu quả nhất xu hướng thị trường sắp tới.