D2D : Báo cáo cập nhật - Khuyến nghị Mua

Nguồn báo cáo: MAS
Doanh nghiệp liên quan: D2D
Ngày phát hành: 07/07/2020
EPS forward 2020 ước đạt 15.438 đ/cp, tương ứng P/E forward ở mức 3,6 lần. Chúng tôi đánh giá TÍCH CỰC dành cho D2D khi doanh thu thường vượt kế hoạch tốt và duy trì tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) ổn định ở mức cao trong nhiều năm, cùng với nền tảng tài chính rất mạnh.