AAA : Báo cáo cập nhật - Khuyến nghị Mua

Nguồn báo cáo: SBSI
Doanh nghiệp liên quan: AAA
Ngày phát hành: 04/07/2019
Dựa trên các phương pháp định giá khác nhau, chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của AAA là 30.300 đồng/cp, tương ứng triển vọng tăng giá là 63% so với giá hiện tại và khuyến nghị MUA mạnh với cổ phiếu này.