BCG : Báo cáo thăm doanh nghiệp

Nguồn báo cáo: MSI
Doanh nghiệp liên quan: BCG
Ngày phát hành: 10/10/2019
Doanh thu 1H2019 của BCG đạt 697 tỉ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 71 tỉ, gấp 4,6 lần cùng kỳ năm trước