BCG: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 21,520 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: YSVN
Doanh nghiệp liên quan: BCG
Ngày phát hành: 12/09/2022
Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu BCG nhưng hạ giá mục tiêu xuống 21,520 VNĐ để phản ánh những tác động của (1) Việc kiểm soát tín dụng đối với lĩnh vực BĐS và (2) Chậm trễ trong việc thông qua Quy hoạch điện VIII tới các dự án BĐS và NLTT mà BCG đang triển khai