BCG: Khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 26,800 đồng/cổ phiếu.

Nguồn báo cáo: VNDS
Doanh nghiệp liên quan: BCG
Ngày phát hành: 12/07/2022

BCG Energy ghi nhận sản lượng điện 5T22 đạt 255 triệu kWh, tăng 15% svck. Doanh nghiệp đang tích cực thực hiện công tác chuẩn bị cho điện gió Khai Long GĐ1 (100MW), Đông Thành GĐ1 (80MW) trong khi chờ chính sách mới. Theo khảo sát thực tế, chúng tôi đánh giá doanh nghiệp đang triển khai các dự án Malibu Hội An và Hội An D’Or đúng với tiến độ, dự kiến đóng góp 85% doanh thu mảng bất động sản của BCG trong năm 2022.