Báo cáo Vĩ mô: Tháng 06 và 6 tháng đầu năm 2022

Nguồn báo cáo: CSI
Doanh nghiệp liên quan:
Ngày phát hành: 12/07/2022
Các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Liên hợp quốc (UN) đều hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2022 so với thời điểm đầu năm.