Bản tin ETF: Thời điểm xem xét định kỳ của các ETF ngoại

Nguồn báo cáo: VNDS
Doanh nghiệp liên quan:
Ngày phát hành: 31/08/2022
FTSE sẽ công bố rà soát danh mục đối với FTSE VN Index (FTSE VN ETF) và FTSE VN30 Index (Fubon ETF) vào ngày 02/09/2022. Market Vector công bố danh mục mới cho MVIS VN Index vào ngày 08/09/2022 để quỹ V.N.M ETF tiến hành tái cơ cấu danh mục. SSB và DGC có thể được thêm vào FTSE VN30 Index trong khi HDB và HSG có thể bị loại. Đối với FTSE VN Index, SHB có thể vào chỉ số. SAB và THD có khả năng bị loại bỏ khỏi MVIS VN Index.