Báo cáo cập nhật DHC 10/2019 - OUTPERFORM

Nguồn báo cáo: BVS
Doanh nghiệp liên quan: DHC
Ngày phát hành: 25/10/2019

Cập nhật KQKD 9T 2019. DHC đạt doanh thu thuần 767 tỷ đồng (+13% yoy) và lợi nhuận sau thuế 76 tỷ đồng (-26% yoy), mới hoàn thành trên 50% kể hoạch về cả doanh thu và lợi nhuận. Nhà đầu tư lưu ý lợi nhuận năm nay giảm mạnh chủ yếu do Q2 & Q3 2018 DHC đạt mức lợi nhuận cao lịch sử do giá bán tăng mạnh bởi ảnh hưởng từ nhu cầu nhập khẩu giấy đột biến từ Trung Quốc. Ngoại trừ yếu tố này, chúng tôi đánh giá hoạt động SXKD của DHC vẫn diễn ra khá tốt.