VRE: Hoạt động kinh doanh hồi phục tích cực

Nguồn báo cáo: MSI
Doanh nghiệp liên quan: VRE
Ngày phát hành: 30/10/2020

- Lợi nhuận Quý 3/2020 hồi phục so với 2 quý đầu năm nhờ dịch bệnh đã được kiểm soát. - Các TTTM có sự hồi phục tích cực sau khi lần bùng phát dịch thứ 2 được kiểm soát. - Kế hoạch kinh doanh Quý 4