MSH: Khuyến nghị OUTPERFORM với giá mục tiêu 74,000 đồng/cp

Nguồn báo cáo: BVS
Doanh nghiệp liên quan: MSH
Ngày phát hành: 02/08/2021
CTCP May Sông Hồng công bố BCTC 2Q21 với doanh thu và LNST đạt 1,207 tỷ VNĐ (+27% YoY) và 124 tỷ VNĐ (+114% YoY). Doanh thu và LNST trong 1H21 của MSH đạt 2,152 tỷ (+13% YoY) và 216 tỷ (+77% YoY), tương đương 47% dự báo cả năm trước đây của chúng tôi.