BWE : Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 52,000 /cổ phiếu,

Nguồn báo cáo: EVS.,JSC
Doanh nghiệp liên quan: BWE
Ngày phát hành: 16/05/2022

Được đánh giá là một cổ phiếu “phòng thủ” trong bối cảnh thị trường chung biến động tiêu cực, đà giảm của BWE là tương đối ít nếu so với các doanh nghiệp khác trên sàn. Tuy nhiên đứng trên quan điểm thận trọng, chúng tôi cho rằng thị trường chung vẫn còn những rủi ro và BWE có khả năng quay trở lại vùng hỗ trợ cứng 43- 44,000 đồng/cổ phiếu để test lại lực cầu đỡ giá. Do đó, EVS khuyến nghị nhà đầu tư cân nhắc giải ngân MUA cổ phiếu BWE khi kiểm định lại vùng 43-44,000 đồng/cổ phiếu với Giá mục tiêu ngắn hạn là 52,000 /cổ phiếu, cắt lỗ nếu giảm quá mốc 40,500 đồng/cổ phiếu.