MWG: Khuyến nghị Mua với giá mục tiêu 140,600 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: PHS
Doanh nghiệp liên quan: MWG
Ngày phát hành: 07/01/2021

Bằng phương pháp định giá DCF và P/E, mức giá hợp lý cho cổ phiếu MWG khoảng 140,600 đồng/cổ phiếu (+15% so với giá hiện tại). Từ đó, vẫn duy trì khuyến nghị MUA cho cổ phiếu này.